اگر در عملکرد وبسایت با مشکل روبرو شدید میتوانید از طریق این فرم گزارش مشکل را ثبت کنید. کارشناسان فنی وبسایت در اولین فرصت مشکل را پیگیری خواهند کرد.

    هم چنین میتوانید پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به طراحی و عملکرد وبسایت در همین فرم ثبت نمایید.