آموزش, دانستنی های لنز, لنز

لنز تماسی و قرمزی چشم

لنز تماسی و قرمزی چشم

قرمز شدن چشم حالتی است که قسمت سفید چشم (صلبیه) قرمز یا خون آلود می شود.

اگر هنگام استفاده از لنز تماسی دچار این مشکل شده اید، آن را یک هشدار تلقی کنید.

لنز تماسی یک جسم خارجی است که بر روی سطح چشم شما قرار دارد، لذا استفاده طولانی مدت از آن میتواند باعث افزایش قرمزی در هنگام تماس با چشم شود.

 

لنز تماسی و قرمزی چشم

 

 

دلایل اصلی قرمز شدن چشم هنگام استفاده از لنز تماسی:

  1. GPC نوعی التهاب است که به دلیل وجود جسم خارجی (لنز تماسی) در چشم ایجاد می شود.
  2. L.A.R.E. این کلمه مخفف “قرمزی چشم ناشی از لنز تماسی” است. C.L.A.R.E. واکنش به سمومی است که باکتری های طبیعی در چشم شما ایجاد می کنند. این سموم طبیعی، به طور معمول با پلک زدن از چشم شما خارج می شوند. این سموم میتوانند به لنز تماسی متصل شوند و قرمزی ناخوشایندی را ایجاد کنند. C.L.A.R.E. بیشتر در بیمارانی ایجاد میشود که با لنز خود میخوابند.
  3. یکی از دلایل قرمزی چشم میتواند استفاده از محلول های نامتناسب با چشم شما باشد. کسانی که از لنزهای تماسی استفاده میکنند ممکن است نسبت به برخی از محلول های ضدعفونی کننده ی لنز آلرژی داشته باشند. آلرژی در هر زمان ممکن است ایجاد شود، حتی اگر چندین سال از مارک خاصی استفاده کرده باشید!
  1. خارش مداوم چشم ها، مالش چشم و در نهایت پارگی لنز در چشم، ناشی از آلرژی چشم است. داشتن لنز تماسی روی چشم، میتواند حساسیت چشم شما را بیشتر کند.                                                                                                                                                                                      لنزها ممکن است مانند یک دریچه عمل کنند و ذرات حساسیت زا را از اطراف جمع کنند و به چشم منتقل کنند.

 

لنز تماسی و قرمزی چشم

 

 

نوشته های مشابه