دانستنی های عینک

چگونه نسخه عینک خود را بخوانیم

چگونه نسخه عینک خود را بخوانیم

اعدادی که در نسخه عینک شما وجود دارد به فرم چشم و قدرت بینایی شما مربوط می شود. آنها می توانند به شما کمک کنند بفهمید آیا نزدیک بینی ، دور بینی یا آستیگماتیسم دارید – و تا چه حدی.

اگر می دانید که به دنبال چه چیزی بگردید ، می توانید اعداد و اختصارات موجود در نسخه خود را درک کنید.

چشم پزشکان از علائم اختصاری “OD” و “OS” برای نشان دادن چشم راست و چپ شما استفاده می کنند.

OD چشم راست شماست. OD مخفف oculus dexter است ، عبارت لاتین برای “چشم راست” است.

OS چشم چپ شماست. OS مخفف oculus sinisterاست ،عبارت لاتین برای “چشم چپ” است.

در نسخه بینایی شما ممکن است عبارتی با عنوان “OU” نیز وجود داشته باشد. این مخفف oculus uterque است که در لاتین به معنی “هر دو چشم” است.

این اصطلاحات کوتاه شده در نسخه های عینک ، معمول است . اما برخی از پزشکان و کلینیک ها ترجیح داده اند نسخه های چشم خود را با استفاده از RE (چشم راست) و LE (چشم چپ) به جای OD و OS مدرن کنند.

اطلاعات مربوط به چشم راست (OD) همیشه قبل از اطلاعات مربوط به چشم چپ (OS) شماست.

کره (SPH)

اسفر (Sphere) که اصطلاحا شماره اسفر گفته می‌شود، میزان نزدیک‌بینی و دوربینی چشم را نشان می‌دهد. اگر عدد اسفر منفی (-) باشد یعنی چشم نزدیک‌بین است. اگر مثبت (+) باشد یا هیچ علامتی نداشته باشد، یعنی چشم دور بین است. کلمه اسفر یعنی که اصلاح نزدیک بینی یا دوربینی چشم فرد به‌صورت کروی انجام می‌شود.

اسفر میزان قدرت عدسی را که برای اصلاح نزدیک بینی یا دور بینی تجویز می شود ، نشان می دهد.

اگر عدد اسفر با علامت منفی (-) همراه باشد ، نزدیک بین هستید.

اگر عدد اسفر با علامت مثبت (+) داشته باشد ، دور بین هستید.

اصطلاح “اسفر” به این معنی است که تصحیح نزدیک بینی یا دور بینی چشم به صورت “کروی” انجام میشود .

سیلندر (CYL)

سیلندر میزان قدرت عدسی مورد نیاز برای آستیگماتیسم را نشان می دهد. در نسخه عینک طبی، همیشه شماره مربوط به آستیگماتیسم بعد از شماره مربوط به دوربینی یا نزدیک بینی چشم درج می‌شود.

اعدادی که نشان دهنده سیلندر هستند ممکن است دارای علامت منفی (برای اصلاح آستیگماتیسم نزدیک بینی) یا علامت مثبت (برای اصلاح آستیگماتیسم دور بینانه) باشد.

 

اگر چیزی در این ستون ظاهر نشود ، یا آستیگماتیسم ندارید ، یا درجه آستیگماتیسم آنقدر کوچک است که نیازی به تصحیح ندارد.

محورAxis

نصف النهار عدسی را توصیف می کند که فاقد قدرت استوانه برای اصلاح آستیگماتیسم است.

اگر نسخه عینک شامل عدد سیلندر باشد ، لازم است که مقدار محور نیز درج شود که از قدرت سیلندر پیروی می کند.

محور با عددی از 1 تا 180 تعریف می شود.

عدد 90 مربوط به نصف النهار عمودی چشم است.

عدد 180 مربوط به نصف النهار افقی چشم است.

اضافه کردن ADD

“افزودن” قدرت بزرگنمایی اضافه شده است که برای اصلاح پیرچشمی ) دور بینی طبیعی  (که با افزایش سن اتفاق می افتد ، به قسمت پایین لنزهای چند کانونی وارد می شود.

عددی که در این بخش از نسخه وجود دارد همیشه با علامت “مثبت” است ، حتی وقتی علامت مثبت نمی بینید. به طور کلی ، از +0.75 تا +3.00 متغیر خواهد بود .

نوشته های مشابه