درباره معصومه عیسی نژاد

اپتومتریست | فارغ التحصیل سال ۸۵از دانشگاه شهید بهشتی | با سابقه کار حدود ۱۵ سال در بخش اپتومتری و لنز بیمارستانهای فارابی و نور