درباره بهاره شکیبا

اپتومتریست | فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 87 | سابقه کار در بیمارستان فارابی و نور