آموزش, دانستنی های لنز, لنز

جالنزی

جالنزی و مراقبت از لنز

جالنزی یکی از مهمترین منابع انتقال میکروارگانیسم ها میباشد. جالنزی نباید برای مدت طولانی استفاده شود و باید مرتبا تمیز شود. هر بار که لنز از جالنزی برداشته میشود بهتر است با محلول جالنزی را آبکشی نماییم و سپس در معرض هوای آزاد قرار دهیم تا خشک شود. جالنزی را نباید با آب شیر بشوییم و بهتر است که بعد از  یک تا سه ماه جالنزی تعویض شود.

 

 

 

جالنزی و مراقبت از لنز

 

 

جالنزی و مراقبت از لنز

 

 

جالنزی و مراقبت از لنز

 

آرایش چشم با لنزهای رنگی

مواد آرایشی ممکن است باعث تغییررنگ ،آسیب به لنز و تجمع رسوبات در سطح آن شوند. استفاده از مواد آرایشی باید پس از قرار دادن لنز درون چشم صورت گیرد (به استثنای اسپری های مو که باید قبل از قرار دادن لنز درون چشم استفاده شوند).

برای پاک کردن آرایش چشم ها نیز ابتدا بهتر است لنز از چشم خارج شود وسپس اقدام به پاک کردن چشم ها کنیم، و یادمان باشد در تمام این موارد شستن دست ها و خشک کردن آنها قبل از گذاشتن و بعد ازدراوردن لنزها از چشم الزامی است.

 

جالنزی و مراقبت از لنز

 

نوشته های مشابه